Enter your O2 ABC Glasgow username.
Enter the password that accompanies your username.